”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”

Jag kontaktar mitt inre ljus, släpper allt agg, byter mitt tankesystem. Jag låter inte egot lura mig, egots plan kommer inte att fungera!

Jag låter mig ledas av Guds Röst. Jag frågar vad jag skall göra, tänka och säga. Jag gör det, jag tänker det och säger det.

Jag lyssnar och lär. Ber om vägledning. Den finns hela tiden överallt och ofta där jag minst av allt tror att den finns.

Jag lär mig att skilja på rösterna. Jag lär mig att frid och lycka och kärlek kommer från Guds frälsningsplan medan irritation, rädsla, hat och agg kommer från egots.

”Detta överensstämmer med varseblivningens grundlag: du ser det som du tror finns där, och du tror att det finns där eftersom du vill att det skall finnas där. Varseblivningen har ingen annan lag än denna.” T 25.III.1:3-4

Jag är inte rädd för egot. Jag projicerar inte ut dess tankar på andra. Jag tar ansvar för dem och ber den Helige Ande ta hand om dem och göra dem ogjorda och hjälpa mig att ändra mitt tankesystem. Att utsträcka ljuset och kärleken inom mig.