”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Jag är det medel som Gud har bestämt för världens frälsning.

Jag söker kontakt med min makt att skänka frid till alla och jag känner att förlåtelse av den ”gamla världen” är det medel som står till buds.

Glädje och lycka blir min lön.

Jag rättar min varseblivning av mina bröder, ja av allting!

Vi är alla fullkomliga och gudomliga. Det är vad jag vill se!