”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Att göra det jag är här för att göra gör mig lycklig!

”Befria från skuld på samma sätt som du vill befrias. Det finns inget annat sätt att se inåt och se kärlekens ljus, som lyser lika lugnt och säkert som Gud Själv alltid har älskat Sin Son.” T 13.X.10:1-2