”Gud går med mig vart jag än går. Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva. Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom. Gud är ljuset i vilket jag ser. Gud är Sinnet i vilket jag tänker.”

Jag är aldrig ensam!

Jag har givits Kristi sanna seende. Låt mig använda det. Låt mig se genom ljuset.

Jag är så som Gud skapade mig. Jag är lik Honom.