”Gud går med mig vart jag än går. Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva. Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom. Gud är ljuset i vilket jag ser. Gud är Sinnet i vilket jag tänker.”

Jag är vaksam, vaktar mina tankar.

Jag tänker om, på ett annat sätt, tänker rätt.

Jag lever i Gud.

”Insikten att delen är helheten, och att helheten finns i varje del är fullkomligt naturlig, för det är så Gud tänker, och det som är naturligt för Honom är naturligt för dig.”
T 16.II.3:3