”Jag är inte offer för den värld jag ser. Jag har hittat på den värld jag ser. Det finns ett annat sätt att se på världen. Jag skulle kunna se frid i stället för detta. Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

Jag är fri.

Jag är lycklig.

Valet är mitt. Jag är fri att välja!