”Jag har inga neutrala tankar. Jag ser inga neutrala ting. Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende. Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar. Jag är fast besluten att se.”

Mina tankar gör världen. Det jag ser är vad jag fylls av.

Jag är här för att hela. Jag är här för att hjälpa. Jag är här för att älska.
Låt mig inte glömma det.

”Acceptera helandets mirakel, och det kommer att utsträcka sig på grund av vad det är. Det är dess natur att utsträcka sig samma ögonblick som det föds. Och det föds i samma ögonblick som det erbjuds och tas emot.” T 27.V.1:3-5

Miraklet är ett alternativ till projektion. Jag överlämnar mig i den Helige Andes händer och låter Honom använda mina förmågor till att utsträcka kärlek i stället för att projicera rädsla.

Jag låter den Helige Ande vara bron mellan mina tankesystem och jag känner hur Han för mig från mitt felaktiga tänkande till rätt tänkande.