”Jag är upprörd därför att jag ser det som inte finns. Jag ser bara det förgångna. Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna. Jag ser inte någonting som det är nu. Min tankar betyder ingenting.”

Bara delade tankar betyder någonting. Inga privata tankar. Bara tankar som tänks med Gud och delas med alla betyder någonting. Tankar jag tänker NU.