”Ingenting jag ser betyder någonting. Jag har givit det jag ser all den mening det har för mig. Jag förstår ingenting av det jag ser. Dessa tankar betyder ingenting. Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Jag släpper taget om det jag ser. Jag släpper taget om mina dömanden, min förståelse, mina tankar och hela mitt tankesystem.

Jag släpper taget om alla mina gamla invanda mönster och är villig att helt enkelt vara redo för det Du, min Fader vill att jag skall göra.