”Guds Röst talar till mig hela dagen.”

Jag behöver bara tona in. Stänga ute alla andra ljud. Lära mig att skilja på egots och Guds Röst!

Jag vet att jag lyssnar till rätt röst när jag fylls av ren glädje och värme och kärlek.

När jag känner eller tänker något annat än frid så överlämnar jag denna känsla, denna tanke till den Helige Ande och ber Honom att ta hand om den och göra den ogjord och i stället besluta för Gud åt mig.