”Gud är styrkan jag förlitar mig på.”

Jag kan inte göra någonting av mig själv.

Jag är inte begränsad av vad jag tror är min egen styrka.

Jag är ett med Vår Fader och Kristus, min broder.

Det finns en plats i mig där frid råder och ingenting är omöjligt, där bor Guds styrka.

Där finns Rösten som talar för Gud och som i alla lägen skall tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka.

Den ger mig glädje och värme och styrka och varje gång jag inte ä glad har jag reagerat eller agerat kärlekslöst på någon eller något. Jag ber den Helige Ande att ta hand om mitt misstag och ändra det.

”Mirakler jämför det du har gjort med skapelsen, och accepterar det som överensstämmer med den som sant, och förkastar det som inte överensstämmer med den som falskt.” Princip nr 50