”Gud är kärleken i vilken jag förlåter.”

Gud har aldrig dömt!

Hans kärlek är öppen för alla.

Det är jag som dömer. Det är jag som behöver förlåtelse och den får jag genom att förlåta. När jag dömer är det bara mig själv jag dömer.

Mitt enda syfte här i världen är att förlåta, att befria mina bröder från mina dömanden och se att vi är lika mycket värda.

Gud är kärleken, kontinuiteten och evigheten och Han erbjuder mig att byta ut alla mina egoistiska begränsningar och dömanden och rädslor mot glädje, kärlek och frid.

”Mirakler är ett slags utbyte. Liksom alla uttryck för kärlek, vilka alltid är mirakulösa i sann bemärkelse, vänder utbytet på de fysiska lagarna. De för med sig mer kärlek till både givaren och mottagaren.” Princip nr 9