”Gud är sinnet med vilket jag tänker.”

Jag kan inte tänka åtskild från Gud!

Det är bara min egen vanföreställning att jag kan själv.

Gud styr mitt tänkande och Hans tankar är eviga och kärleksfulla.

Gud hjälper mig genom den Helige Ande att göra mina egoistiska vansinniga tankar ogjorda.

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Princip nr 36