”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

Jag kan inte se åtskild från Honom!

Jag har fått nya linser, opererat grå starr, känner att de är symboler för Guds ljus. Allting är så vitt och klart NU.

Ljuset kommer inifrån, från Gud i mig.

Jag sjunker in i mitt sinne. Släpper allting. Jag är fri. Jag är stilla hos Gud i ljuset.

Den Helige Ande – Rösten som talar för Gud – råder mig att minnas Gud och vem jag är och att glömma allt annat.

Jesus Kristus hjälper mig att välja den Helige Ande, att besluta mig för att endast lyssna till Rösten som talar för Gud. Att vakna och vara vaken och att se Kristus i alla.

”Världen påvisbara en mycket gammal sanning; du kommer att tro att andra gör mot dig exakt det som du tror att du gjorde mot dem.” T 27.VIII.8:1