”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”

Guds styrka finns i mig. Låt mig komma ihåg att den inte kommer från mig, den kommer från Gud. Jag är så som Gud skapade mig. Jag har allt jag behöver. Han ger det till mig.

”De som är säkra på resultatet kan tillåta sig att vänta, och vänta utan ängslan.”
M 4.VIII.1:1

Gud ger mig glädje och lycka och kärlek för att jag skall ge den vidare. Han vakar över mig och Hans ljus omger mig.