”Jag är välsignad som Guds Son.”

Detta är en kurs i att öva sinnet. Öva, öva, öva…..

”Mirakler är del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som, när den är fullständig, är Soningen. Soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner.” Princip nr 25

Jag är berättigad till lycka och glädje p g a att jag är Guds Son, en utsträckning av Gud Själv.