”Min helighet välsignar världen.”

Jag är här för att välsigna och inte ställa några krav.

Jag är här för att se allt och alla inklusive mig själv i det heliga ljuset.

Vi är alla likvärdiga, fullkomliga och vackra.

” Världen blir en hoppets plats eftersom dess enda syfte är att vara en plats där hoppet om lycka infrias. Och ingen står utanför detta hopp, eftersom världen har förenats i övertygelsen att syftet med världen är någonting som alla måste dela, om hoppet skall vara någonting mer än bara en dröm.” T 30.2:7-8