”Min helighet omsluter allt jag ser.”

Heligheten i mitt sinne leder till helig syn.

Jag opererade öga nr 2 i går för grå starr. Det var helt fantastiskt. Under operationen såg jag gradvis hyr synen förändrades från det gamla vanliga gulgråa till det starkt vitt lysande. Det var som att titta rakt in i Himlen. Jag förstår naturligtvis att detta bara var en symbolik men en underbar sådan. Och dessutom var all personal helt underbar och mycket professionella. Särskilt doktorn!

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3