”Det finns ett annat sätt att se på världen.”

Jag kan när som helst ändra min varseblivning av världen. Jag tror att jag har en bestämd uppfattning om det mesta. Men jag kan ge upp den, släppa alla tankar från det förgångna och bara vara här och nu. Befriad från mitt dömande!

Jag förenar mig med Jesus Kristus och låter den Helige Ande lysa över mig och ser att om jag inte låter egot hindra mig så lyser det eviga heliga ljuset även genom mig. Jag ser Kristus i min broder.

”Alla mirakler innebär liv, och Gud är Livgivaren. Hans Röst kommer mycket uttryckligt att visa dig vägen. Du kommer att få veta allt du behöver veta.” Princip nr 4