”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

Den värld jag ser utanför mig kommer från den värld jag ser inom mig.

Jag kan ändra mina tankar om världen, min varseblivning om världen när som helst.

Jag är inte en kropp, jag är inte ett ego. Jag ber Jesus Kristus ta hand om kroppen och egot så att jag kan lära mig hur obetydliga de är.

”Jag (Jesus Kristus) inspirerar till alla mirakler, som egentligen är förböner. De är förböner för din helighet och gör dina varsblivningar heliga. Genom att ställa dig bortom de fysiska lagarna lyfter de dig till den himmelska ordningens sfär. I denna ordning är du fullkomlig.” Princip nr 32