”Gud är i allting jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Jag börjar med mina tankar. I mina tankar vill jag se en kärleksfull värld med glada och oskyldiga människor och ting. Jag vill se Gud i allting.

När mitt sinne är fullt av kärlek och frid och ingenting annat är det kärlek och frid jag projicerar ut på världen.

Jesus Kristus skall hjälpa mig att ändra mitt tankesystem. Jag släpper kontrollen över mina gamla invanda tankar och öppnar mig för Kristus.