”Gud är i allt jag ser.”

Jag frågar mig varenda dag – vad är meningen med allt som sker?

Varje dag får jag svar, formen varierar men innehållet är det samma.

Meningen är att jag skall se heligheten. Jag skall se på allting med kärlek, uppskattning och ett öppet sinne.

Jag kan inte låta bli att tänka att det tar tid för mig att till fullo förstå och komma ihåg detta.

Men det är OK. Det får ta den tid det tar. Jag övar på och försöker leva efter EKIM:s budskap.

”Ingen som i sanning söker Guds frid kan misslyckas med att finna den. För han ber enbart om att han inte längre skall vilseleda sig själv genom att för sig själv förneka vad Guds Vilja är. Vem kan förbli otillfredsställd som ber om det som han redan har?”
Lektion 185.11:13

I Gud är jag stark. I mig själv är jag ingenting.