”Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.”

Vad är syftet med allting?

Att jag skall se att allting hör ihop, att allting är en del av mig.

Jag drar tillbaka det syfte, den mening, den tolkning jag har gjort av allting och ser i stället det syfte som Gud har givit allting. Det syfte som delas med allt och alla.

Det finns en plats i mig där jag är nära Gud. Där allt bara är frid och kärlek och gemenskap. Där vill jag vara.

Jag slutar upp med att söka utanför mig och lär mig acceptera att fullkomlig kärlek finns i mig.