”Mer än någonting annat vill jag se.”

Jag vill se bortom varseblivningen. Sant seende! Bara ljus och kärlek!

Jag kommer därifrån.

Jag har varit där. Jag påminner mig om det.

Så är det hemma hos Gud. Jag vandrar vägen hem till Gud och jag ser att den kantas av ljus och kärlek.

Ingenting verkligt kan hotas.

Jag ber om förlåtelse. Förlåt mig för att jag gjort och tolkat så mycket när jag inte kan göra och tolka något på egen hand.

”Du är ett enda Själv, förenat och trygg i ljuset och glädjen och friden. Du är Guds Son, ett enda Själv, med en enda Skapare och ett enda mål att göra alla sinnen medvetna om denna etthet, så att den sanna skapelsen kan utsträcka Guds Allhet och Enhet.”
Lektion 95.12:1-2

”Bönen är miraklernas medium. Den är ett kommunikationsmedel mellan det skapade och Skaparen. Genom bön tas kärleken emot, och genom mirakler uttrycks kärleken.”
Princip nr 11