”Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.”

Genom att ge får jag. Jag får det jag ger. Om jag tror att jag kan attackera blir jag attackerad.

Jag får förlåtelse genom att ge förlåtelse. Jag blir helad genom att hela. Jag blir älskad genom att älska.

Ingenting förutom mina tankar kan attackera mig.

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3

Jag lägger min framtid i Guds Händer. Han vet vad som är bäst för mig. Jag har full tillit till att det finns en mening i allt som sker, jag följer och låter mig vägledas.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om situationer som du inte ens är medveten om.” Princip nr 45