”Jag ser inte vad någonting är till för.”

Meningen jag ger allting är totalt meningslös.

Det är bara mitt ego som försöker lura mig och fresta mig.

Allt jag ser tjänar bara mina personliga intressen.

Det kan inte vara det sanna syftet!

Eftersom jag inte vet vad någonting är till för kan jag inte heller döma någonting.

Så småningom upptäcker jag att allting hänger ihop, allt är ett, allt finns i mig, allt finns i Gud.

Låt mig glömma mina egna föreställningar, låt mig komma ihåg hur mycket jag inte vet, låt mig vara som ett nyfiket barn som frågar om allting, som frågar den Helige Ande och Han skall svara.

”Mirakler får sinnen att bli ett i Gud. De är beroende av samverkan, eftersom Sonskapet är summan av allt som Gud skapade. Mirakler återspeglar därför evighetens lagar, inte tidens.” Princip nr 19