”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”

Min varseblivning är oftast felaktig och behöver rättas. Hur skall jag då kunna varsebliva vad som är bäst för mig?

Jag konstaterar att jag vet inte vad som är bäst för mig, jag överlämnar mig i Guds Händer och låter den Helige Ande vägleda mig. Jag öppnar mitt sinne genom att släppa den kontroll jag tror att jag har.

Jag har 2 val. Det ena är rätt och det andra är fel. Det ena ger mig lycka och det andra rädsla. Det ena leder till Himlen och det andra leder bort från Himlen.

Jag väljer min Vägledare och jag väljer den Helige Ande och ber Honom att hjälpa mig att göra allt annat än Guds Vilja ogjord.

Den Helige Ande är min lärare och Han motiverar mig till en grundläggande förändring, till att se allting på ett annat sätt. Med Kristi ögon, med kärlekens ögon.

Jag ber Jesus Kristus att hjälpa mig att göra rätt val!