”Det jag ser är en form av hämnd.”

Ingenting som jag är rädd för existerar!

Min kropps ögon ser bara det förgångna, som inte existerar. De ser kroppen som är rädslans symbol. Jag ber den Helige Ande att i stället se Kristus i alla kroppar och att endast se kroppen som det kommunikationsmedel den är.

Jag ber att Kristis i mig skall tolka allt jag ser och släppa alla mina gamla invanda sätt att se.

Soningen – som i ACIM innebär en rättelse av övertygelsen att synd och skuld är verkliga – är den fullkomliga lektionen.

”Mirakler är en del av en sammanhängande kedja av förlåtelser som, när den är fullständig, är Soningen. Soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner.” Princip nr 25