”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.”

Det finns en mening med allt om sker. Låt mig se den!

Om jag känner minsta lilla ilska eller irritation har jag valt fel, tänkt en galen tanke. Min ilska, min irritation är inte berättigad i någon form. Och det finns ingen rangordning bland problemen eller svårigheterna. De är alla en påminnelse om att vi har separerat oss från Gud, att vi är rädda för Honom för att vi tror att vi har syndat och att Gud skall bestraffa oss.

Då kan jag ändra på mitt sätt att tänka och mitt sätt att se på saken. Det gäller allting även de svåra situationer som jag har svårt att hantera. Jag ber helt enkelt om hjälp.

Jag lär mig att inte vara rädd, att sortera bort det falska från det sanna, att vara i mitt rätta sinne och vara Guds medskapare och inse och bevara endast det som är värt att älska.

”Mirakler innebär frihet från rädsla. Att ”sona” innebär att ”göra ogjort”. Att göra rädslan ogjord är en nödvändig del av miraklens Soningsvärde.” Princip nr 26