”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

Hur ser jag på saker och ting? Det handlar inte om vad jag ser utan hur jag ser det! Vad jag tänker om saker och ting. Tanken kommer först! Tanken är orsak och världen är verkan.

Tänk innan du pratar, tänk innan du handlar. Fyll dig med Guds kärlek som är ditt sanna jag och tala och handla utifrån det.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Princip nr 45