”Mina tankar är bilder jag har gjort.”

Det jag ser med kroppens ögon är bara illusioner, illusioner som ersätter det sanna seendet, och illusionerna är baserade på mina tankar och de uppträder som yttre bilder.

Kroppens ögon ser bara formen och kan inte se bortom formen. De ser bara misstaget. Det är vad jag måste lära mig, att se bortom den kroppsliga nivån, bortom det fysiska.

Ljusupplevelser, ljus runt människor och ting som vi kan se med kroppens ögon symboliserar sann varseblivning.

Ljust finns där – var så säker. Ljuset och kärleken! Se Guds Son, se Kristus i alla, se friden, se ljuset se kärleken.

Anden är fullkomlig. Kroppen är bara ett inlärningsinstrument som när inlärningen är fulländad och jag har återfått min kunskap läggs åt sidan. Det är mitt sinne som är tudelat, som jag måste få att sluta upp med felskapande och helt och hållet övergå till att gå med Gud.