”Gud skapade inte en meningslös värld.”

Det känns skönt att läsa och tillämpa dagens lektion. Sakta men säkert upplöses alla mina bilder och tolkningar av världen jag ser och ersätts med sanningen.

Mitt lilla själv vet inte vem jag är och vad jag gör. Jag lägger självet åt sidan och väntar på att Gud skall visa mig vem jag är och vad jag skall göra.

Jag går genom rädslan till kärleken.

”Mirakler är ett slags utbyte. Liksom alla uttryck för kärlek, vilka alltid är mirakulösa i sann bemärkelse, vänder utbytet på de fysiska lagarna. De för med sig mer kärlek till både givaren och mottagaren.” Princip nr 9