”Jag ser ingenting som det är nu.”

Jag övar och övar. Jag påminner mig om att inte provocera mina galna tankar på världen.

Jag påminner mig om att se allting på ett annat sätt. Med mitt rätta sinne, med kärlek och förlåtelse.

Jag påminner mig om att ha tålamod, inte banna mig själv för mina misstag utan försöka igen.

Jag förstår inte vad allting är för.

”Mina ögon, min tunga, mina händer, mina fötter har i dag endast ett syfte; att ges till Kristus så att Han kan välsigna världen med mirakler.” lektion 353

Gud skapade mig för att skapa det goda, det vackra och det heliga. Jag uttrycker Guds Kärlek genom min kropp så länge jag har den, det är det enda den är till för.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är mirakler.” Princip 1