”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

Hur ska jag kunna släppa det förgångna?

Allt jag ser med min kropps ögon är filter från det förgångna. Låt inte detta filter vara min ledstjärna utan låt den Helige Ande vara min ledstjärna och vägleda mig fram genom livet!

Låt den Helige Ande visa mig hur jag släpper det förgångna och låter mig födas på nytt. Utan fördömande. Bara se NUET. Kärleken är Helaren.

Jag skall inte använda min tidigare inlärning som min vägledning. Nu är det enda som finns. Jag har allting och jag har fått allting av min Fader. Låt oss alla förstå att vi har allt. Låt oss komma som ett barn till vår Fader.