”Jag ser bara det förgångna.”

Ja, så är det!

Jag är fast i tiden. Jag ber Dig Helige Ande hjälp mig släppa alla tidsbegrepp och bara vara NU. Ta allting som det kommer och se allting på nytt.

Vi är alla Guds Verk. Värda att älskas och i allt kärleksfulla.

Så måste vi tänka om varandra och om oss själva.

Inled mig inte i frestelse. Låt mig se mina misstag så att jag kan ge upp dem och följa Din Vägledning.

Allt jag vill att andra skall göra för mig skall jag göra för dem.

Miraklet syftar till att återställa vår medvetenhet om verkligheten som är kärlek, glädje och tacksamhet,

”Mirakler är naturliga. När de inte inträffar har någonting gått fel.” Princip nr 6