”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Jag vet egentligen inte varför jag är upprörd. Jag lär mig att känna igen att jag inte är upprörd av den anledning jag tror.

Jag lär mig att bli av med hela mitt invanda felaktiga tankesystem.

Jag släpper det jag ser, jag släpper min tolkning av allting, jag släpper att jag vet och förstår allting, jag släpper mina tankar om allting.

Det gör mig fri. Världen är inte längre min fiende för jag har valt att vara dess vän.

Jag sållar mig till Mirakelarbetarna som arbetar med att se kärlek och Kristus i allting. Som arbetar med att se att vi är alla lika mycket värda.

”Mirakler inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.”
Princip nr 3