”Dessa tankar betyder ingenting. De är som de ting jag ser i det här rummet.”

Detta är ett sätt att ta tag i olyckliga tankar och låta dem försvinna.

Det finns en helt annan verklighet än den jag tror är verklig. Den är helt och hållet olik denna. Den är sant meningsfull och finns djupt inom mig.

Allt jag behöver göra är att ändra min varseblivning, ändra mina tankar. Sluta upp med att tänka med egot utan i stället tänka med Kristus. Vakta på mina tankar! Jag har svaret inom mig. Jag väljer kärlek i stället för rädsla.

”Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel för att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.” Princip nr 15

Miraklet gör ingenting. Det bara gör ogjort. Det upphäver hindret för det som gjorts. Det lägger inte till utan tar bara bort.