”Ingenting jag ser i det här rummet betyder någonting.”

Allting betyder lika lite!

Jag förstår ingenting.

Den Helige Ande skall tala om för mig vad allting är till för.

Jag är öppen att ta emot Hans Vägledning.

För att ts bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.

”Alla mirakler innebär liv, och Gud är Livgivaren. Hans Röst kommer mycket uttryckligt att visa dig vägen. Du kommer att få veta allt du behöver veta.” Princip nr 4