”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Den Helige Ande är min Vän och Lärare. Han leder mig alltid på den rätta vägen. Jag behöver aldrig bekymra mig om jag håller mig till Honom.

Jag lär mig se på världen med Kristi ögon och på så sätt förändras världen.