”Detta ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Du, min Fader, ger mig allt jag behöver.

Jag är så glad och tacksam över att Du ledde mig hit till Väddö där jag har allt och varje ögonblick är fyllt av det jag alltid längtat efter.