”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Må alla ögonblick vara heliga ögonblick ty det är så jag vill leva. Må jag inse och förstå att det enda jag behöver göra är att utsträcka Guds frid till allt och alla alltid.