”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

När jag till fullo förstår att jag inte är en kropp är jag fri, fri att bara vara så som Gud har skapat mig. Jag skall inte fastna i kroppen. Jag skall se över den och alla de sjukdomar som vi tycks tycka att vi har.

Prövningar är bara lektioner som jag inte har lyckats lära mig och jag får en ny chans att välja igen.

Att välja helande och glädje i stället för smärta.

Att välja Kristi styrka i mig i stället för min egen svaghet.

Att lära mig att se på världen, på allt och alla på ett annat sätt.

At lära mig att se med kärlekens och förlåtelsens ögon, med Kristi ögon.-