”Inget rop på Gud kan undgå att höras, inte heller lämnas obesvarat. Och detta kan jag vara säker på; Hans svar är det enda svar jag verkligen vill ha.”

Det är när jag släpper taget om mitt ego, mitt lilla själv, som jag växer och hör svaret och får den vägledning jag behöver av den Helige Ande. I mig själv vet jag ingenting. Låt mig aldrig glömma det.

Det är lätt att ta för vana att alltid fråga Gud och att vänta på svaret.

”Miraklet jämför det du har gjort med skapelsen, och accepterar det som överensstämmer med den som sant, och förkastar det som inte överensstämmer med den som falskt.” Princip nr 50