”Vi står tillsammans, Kristus och jag, i frid och i visshet om syftet. Och i Honom är Hans Skapare så som Han är i mig.”

Gud i mig. Jag i Gud.

Jag har inget annat Själv än Kristus i mig. Vi står tillsammans i Gud och alla är Kristus, alla är Guds Son.

Så är det i evigheten, i tidlösheten, i verkligheten!

Vi är bortom tiden och fria från alla lagar utom Guds lag.

Den Helige Ande skall hjälpa oss att släppa och avlära oss allt annat.

Vi går tillsammans hem till Gud. En mycket gammal inlärning försvinner och vi föds på nytt.