”Mina ögon, min tunga, mina händer, mina fötter har idag endast ett syfte; att ges till Kristus så att Han kan använda dem för att välsigna världen med mirakel.”

I min broder ser jag mig själv. Låt mig aldrig glömma det!

Meningen med mitt liv är att jag skall se Kristus i alla, att jag skall förlåta och älska, inte döma och vara rädd.

Det vita heliga ljuset lyser och visar mig vart jag skall gå, vad jag skall göra. Och allt jag vill att min broder skall göra för mig skall jag göra för honom.

Vi är alla förenade i Gud, vår Fader. Låt mig aldrig glömma det!!!