”Jag ombeds inte att offra någonting för att finna Guds barmhärtighet och frid.”

Jag släpper allt och alla fria så att jag också kan vara fri.

Gud i mig, jag i Gud!

Det är det enda som betyder någonting.

Gud skapade mig till sin avbild och Gud ger allt, offrar aldrig, så därför är det samma sak med mig.

Det bästa i livet är gratis! Guds barmhärtighet och frid är gratis. En gåva spm ges och tas emot i all evighet utan kostnad. Det är bara att ta emot och ge.