”Jag kan endast attackera min egen syndfrihet, och det är endast den som gör att jag är trygg.”

Gode Gud välsigna oss, och låt Ditt Leende skina på oss och ge oss Din frid. Detta är den dag jag vill ha.

Låt mig inte glömma att jag är Din Son, och att Du skapade mig i Kärlek och kärlek är vad jag förblir vad jag än tror om mig själv.

Du gav mig den Helige Ande som min ständige Vägledare och jag ber; låt mig aldrig lyssna till någon annan Rådgivare.