”Jag kan vara fri från lidande idag.”

I tystnad och frid väntar jag på att Gud skall tala till mig.

Jag väntar på Hans Närvaro och agerar på Hans Ord.

Jag försöker vara uppkopplad hela tiden och har kompassen inställd på meningen med mitt liv spm jag har fått av Gud.