”Jag kommer att få vad jag än ber om.”

Jag ber bara om det jag verkligen vill ha. Jag tar emot det med tacksamhet.

Jag vet också att jag ingenting kan göra av mig själv och att jag egentligen inte vet vad jag vill ha, i alla fall inte några detaljer. Jag vill ha Guds frid!

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och följer den.