”Förlåtelsen låter mig veta att sinnen är förenade.”

Det är vad jag är här för att göra – förlåta!

I varje relation.

Att lämna över misstagen till den Helige Ande och be om Hans hjälp med att rätta dem och ge mig instruktioner om hur jag skall leva mitt liv tillsammans med mina bröder i lycka och glädje.

”Om du väljer att se en värld utan någon fiende i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VI.9:4

Förlåtelsen hjälper mig att se att sinnen är förenade, och att vi alla är förenade i Gud.

Jag känner sådan tacksamhet när det går upp för mig att ”the script is written” och det är bara för mig att följa Gud i alla lägen.